Tilmelding

Velkommen til       BRAHETOLLEBORGFORENINGENs      Hjemmeside


Næste skue: 20 JULI 2024

                                                             

                                                                      Skuet åbner kl. 9.00  og slutter kl. 16.00MENU

NY HJEMMESIDE


Vi gør opmærksom på, at denne hjemmeside >Brahetrolleborgforeningen. DK< i løbet af foråret bliver erstattet af en nyere, mere rummelig og lettere tilgængelig hjemmeside


www.Brahetrolleborgforeningen.com  GENERALFORSAMLING 2024Generalforsamlingen er fastsat til onsdag d. 20 marts. Indkaldelse herunder.Kontingent. 1 person kr. 200,-, familie kr. 300,- Bedes indbetalt senest 3 dage før generalforsamlingen.


Indmeldelsesblanketten som findes her, under indkaldelsen til generalforsamlingen, kan med fordel benyttes.

 


Provins TV gentager succesen fra 2022 med interessant video fra skuet 2023.                                         

  Se den på

  You Tube, under             Hesteracer på Brahetrolleborg-Skuet


 

 Se også indslaget om                         Hobby Horses, specialister i KÆPHESTE


                                                                                   Stor tak til Provins TV

BRAHETROLLEBORG HESTE-OG PONYSKUE


                                                    

Sidste frist er fredag 30 juni 2023
Tilmeldingsblanket


Vælg den ønskede. Desværre er det kun muligt at udfylde og sende blanketten direkte, hvis man har et  program der kan det.  Hvis ikke:

udskriv den, udfyld med BLOKBOGSTAVER, scan den ind og send den elektronisk, eller med post. 


PRINTERVENLIG UDGAVE får du ved at føre musemarkøren ud til højre, øverst, i  det grå baggrundsfelt og klikke på det meget lille kryds, i den lille firkant med teksten "Pop-out". (til højre for blanketten, foroven)


SKRIV TYDELIGT


MELD TIL INDEN FRISTEN UDLØBER - DET LETTER PLANLÆGNINGEN. TAK!


EFTERANMELDELSE - kun mulig til og med den sidste mandag før skuet. Pris kr. 50.-, + tilmeldingsgebyr (Skueregler, p. 6)

 

 Hingste atter tiladt. kunne eudstille hingste

Af hensyn tik sikkerheden har hinste i nogle år ikke været velkmne på skuet. Da flere af vores udstillere har udtryØnsker om at kunne få en bedømmelse af sin hingst

T

Tilmelding

for RACEGODKENDTE HESTE

S                           

SKUET I SKUET på Brahetrolleborg Gods                                                                                                             for IKKE RACEGODKENDTE heste