Praktiske oplysninger

Velkommen til       BRAHETOLLEBORGFORENINGENs      Hjemmeside


Næste skue: 20 JULI 2024

                                                             

                                                                      Skuet åbner kl. 9.00  og slutter kl. 16.00MENU

NY HJEMMESIDE


Vi gør opmærksom på, at denne hjemmeside >Brahetrolleborgforeningen. DK< i løbet af foråret bliver erstattet af en nyere, mere rummelig og lettere tilgængelig hjemmeside


www.Brahetrolleborgforeningen.com  GENERALFORSAMLING 2024Generalforsamlingen er fastsat til onsdag d. 20 marts. Indkaldelse herunder.Kontingent. 1 person kr. 200,-, familie kr. 300,- Bedes indbetalt senest 3 dage før generalforsamlingen.


Indmeldelsesblanketten som findes her, under indkaldelsen til generalforsamlingen, kan med fordel benyttes.

 


Provins TV gentager succesen fra 2022 med interessant video fra skuet 2023.                                         

  Se den på

  You Tube, under             Hesteracer på Brahetrolleborg-Skuet


 

 Se også indslaget om                         Hobby Horses, specialister i KÆPHESTE


                                                                                   Stor tak til Provins TV

Skue - praktiske oplysninger:1. AFVIKLING af skue


2. UDSTILLER INFO  1 & 2


3. MØNSTRINGSREGLER
 

1. AFVIKLING


Skuet åbnes 9.00

På dette  tidspunkt skal alle heste, mønstrere og hjælpere være på plads og klar. Der er pres på aflæsning og parkering, så kom i god tid. 


Adgangstegn / armbånd

Hver udstiller får udleveret 2 armbånd pr. udstillet hest. Udstillere af følhopper får dog 3 armbånd. Adgangstegn ud over det, kan købes ved

indgangen til normalprisen, kr. 75,-


Numre til hesten samt katalog og adgangstegn (armbånd) afhentes i skuekontret som findes  Café Krybben når man ankommer lørdag morgen. Inden man læsser af.


Aflæsning foregår på pladsen udenfor porten. (se evt. >Kørselsvejledning<). Her vil der også være hjælpere, der kan anvise, hvor hesten skal stå.

Se også plan over pladsen - ophængt inde i porten.


Opstilling.

De udstillede heste står i rækker langs de udspændte reb. Ved begyndelsen af hver race, er der opsat et  skilt med racens navn.

Hestens katalognummer er sat på rebene, så man kan se hvor den skal stå.

BEMÆRK  Der er ikke mulighed for at binde hestene, så vær beredt på en hyggelig dag ved hesten, med rig mulighed for en god hestesnak med

publikum og de andre udstillere. Medbring gerne (små) stole.


Bedømmelserne starter kl. 9.00. Nærmere anvisninger fås af holdlederne.

Der mønstres på trekantsbaner.

Den almindelige bedømmelse er færdig sidst på formiddagen.


Showindslag

Eftermiddagen vil bl.a. byde på forskellige showindslag.

Her har de forskellige racer mulighed for at vise hvad de kan.


Karakteristik af de udstillede heste er igen blevet et fast indslag i eftermiddagens program. Samtlige udstillede heste kaldes i ringen, og der gives en kort karakteristik af hver race. Alle heste bliver i ringen under karakteristikgivningen. Bemærk: Hingste kommer i ringen i en særskilt gruppe.


Heste tildelt ærespræmie o. lign. bedes være klar til at blive kaldt ind af holdlederen. Bemærk at samme hest kan kaldes ind flere gange.

Vi takker vores sponsorer for alle de flotte præmier vi kan uddele!

)

Konkurrencer på tværs af racer

Følhopper tildelt 23 point, eller 24, deltager i konkurrencen om "Skuets bedste følhoppe" (Kun 1 pr. race)

Publikums favorit, hvor publikum stemmer på den hest de synes er "den bedste".

Hver race, må stille én repræsentant med min. 23p. til at deltage i: Best in show

Alle føl, uanset point, deltager i konkurrencen om Følfadet.

En af de rigtig gamle traditoner på skuet, er uddelingen af Kammerherre Ove Reventlow-Mourier's vandrepræmie: Følfadet

Det går til det føl som familien Reventlow-Mourier udvælger som deres favorit.

Familien er repræsenteret ved den nuværende ejer af Brahetrolleborg Gods, Catharina Reventlow-Mourier.

Vi takker familien og vores sponsorer, for alle de flotte præmier vi kan uddele!


Mønstringskonkurrence

Alle trækkere kan melde sig til mønstringskonkurrencen, hvor der kæmpes om flotte præmer. Ærespræmien er udsat af Hestens Værn.

Meld til i sekretariatet ved Café "Krybben" senest kl. 11.30.


 Skuet slutter ca. kl 16.00.

Det er vigtigt af hensyn til publikum, og sikkerheden omkring både publikum og de forskellige shows at alle heste forbliver på plads indtil da.


Forplejning

Hele dagen vil der være mulighed for at  for at slukke tørsten og stille sulten i Café Krybben


Mere end heste at kigge på

På pladsen vil der være forskellige boder med rideudstyr og...... vent og se!


Aktiviteter

For hele familien - en smuk og romantiisk tur rundt om slottet i hestevogn, helt gratis. For børnene - gratis ponyridning. Hvis vi kan skaffe et par pålidelige ponyer!


Agility :  Desværre ikke i år

Der vil være en agility bane til rådighed for de udstillede heste.


Publikumskonkurrence

Her gælder det om at fiinde  den mest populære hest på skuet. Der dystes om 4 billetter til Egeskov Slot


Forplejning til hestene

Vand findes på pladsen. På gårdspladsen, til højre, lige inden man går ned af alléen mod slottet.

Hø medbringer man selv - og tager overskydende med hjem. Tak


Bokse

Der findes desværre ingen bokse.

Mere information på hjemmesiden og i katalog

VEL MØDT!


SE ENDVIDERE, HERUNDER: Udstiler info 1 & 2


2. UDSTILLER INFO 1 & 2


UDPRINTNING

Før curser ud i øverste højre hjørne af den grå baggrund. Klik på den lille firkant der viser sig. En PRINTERVENLIG VERSION viser sig


27/6 2023

De næste sider er foreløbige, da de pt er ved at blive revideret

GULE MARKERINGER

Da katalog/tidsplan endnu ikke er færdige - der kan jo meldes til og med  30/6, er oplysninger i de gule markeringer kun foreløbige
MØNSTRINGSREGLER s. 1 & 2   Udprintning, se øverst på "Udstiller info"


På grund af Corona pandemien, må vi desværre meddele vores trofaste udstillere og venner, at


SKUET I 2020 ER AFLYST

Samtidig vil vi gerne sige at 


VI GLÆDER OS ENORMT TIL AT SE JER I 2021

helt præcist lørdag d. 17 juli