Bestyrelsen


På grund af Corona pandemien, må vi desværre meddele vores trofaste udstillere og venner, at


SKUET I 2020 ER AFLYST

Samtidig vil vi gerne sige at 


VI GLÆDER OS ENORMT TIL AT SE JER I 2021

helt præcist lørdag d. 17 juli

Bestyrelsen
For at se underpunkterne i menuoverskriften:  Klik på menupunkterne,


Bestyrelsen består af 5 medlemmer.


Den vælger selv sin formand og næstformand og fordeler i øvrigt posterne

imellem sine medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år, ved første valg vælges de 2 medlemmer dog kun for 1 år.

Desuden vælges 1 suppleant, også for 2 år.Bestyrelsesmedlemmer:Formand: Tina Kirkegaard Eriksen, tlf.: 4026 3433, mail: te@alusteel.dk

Næstformand: Niels Frovin Christensen, tlf.: 2033 0534, mail: linkehoej@dlgpost.dk

Gerd Oxholm, tlf.:2021 1731, mail: webmaster@brahetrolleborgforeningen.dk

Elisabeth Jørgensen, tlf. 6014 9020, mail:  elisabeth-christensen@jubii.dk

Jane Jensen, tlf. 2096 3609, mail: soestedminiature@gmail.com

 

Kasserer: Leif Rasmussen, tlf.: 2577 7489, mail: kasserer@brahetrolleborgforeningen.dk


Leif er "still going strong" Her, i 2015,  fotofgraferet på sin gamle arbejdsplads - godskontoret - som godset, under skuet,  stillet til rådighed for foreningen.

Foreningens kasserer, Leif Rasmussen, blev fejret under 2014 skuet.


Ikke nok  med at Leif kunne fejre sin 80 års fødselsdag fr. d. 18 juli, dagen før skuet.


Oven i det kom nemlig at foreningen - og Leif - kunne fejre Leif's 50 års jubilæum som kasserer i foreningen.

Vi håber på mange år endnu!

En hyggelig dag

Foreningen er fyldt af traditioner. en af dem er at information mm. til udstillerne pakkkes  hos tidligere mangeårige bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen og hustru i Hårby.

Den hjemmebagte kringle er uovertruffen ;-)))

På billledet ses Jørgen Nielsen, Lone Falck og Inge Lise Ulrich