Bestyrelsen

Velkommen til       BRAHETOLLEBORGFORENINGENs      Hjemmeside


Næste skue: 20 JULI 2024

                                                             

                                                                      Skuet åbner kl. 9.00  og slutter kl. 16.00MENU

NY HJEMMESIDE


Vi gør opmærksom på, at denne hjemmeside >Brahetrolleborgforeningen. DK< i løbet af foråret bliver erstattet af en nyere, mere rummelig og lettere tilgængelig hjemmeside


www.Brahetrolleborgforeningen.com  GENERALFORSAMLING 2024Generalforsamlingen er fastsat til onsdag d. 20 marts. Indkaldelse herunder.Kontingent. 1 person kr. 200,-, familie kr. 300,- Bedes indbetalt senest 3 dage før generalforsamlingen.


Indmeldelsesblanketten som findes her, under indkaldelsen til generalforsamlingen, kan med fordel benyttes.

 


Provins TV gentager succesen fra 2022 med interessant video fra skuet 2023.                                         

  Se den på

  You Tube, under             Hesteracer på Brahetrolleborg-Skuet


 

 Se også indslaget om                         Hobby Horses, specialister i KÆPHESTE


                                                                                   Stor tak til Provins TV

               


          Menu            Du er her

For at se indholdet i den  enkelte menu: Før "pilen" hen på den ønskede menu og hold den stille

Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 5 medlemmer.


Den vælger selv sin formand og næstformand og fordeler i øvrigt posterne

imellem sine medlemmer.skov

Bestyrelsen vælges for 2 år, ved første valg vælges de 2 medlemmer dog kun for 1 år.

Desuden vælges 1 suppleant, også for 2 år.Bestyrelsesmedlemmer 2023Formand: Tina Kirkegaard Eriksen, tlf.: 4026 3433, mail: te@alusteel.dk

Næstformand: Elisabeth Jørgensen, tlf. 6014 9020, mail: elisabeth-christensen@jubii.dk

Kasserer;  Malene Fredskov, tlf. 2984 5263, mail: malenefredskov@outlook.dk

Gerd Oxholm, tlf.:2021 1731, mail: webmaster@brahetrolleborgforeningen.dk

Jane Jensen, tlf. 2096 3609, mail: soestedminiature@gmail.com

 

Ren nostalgi


Leif er "still going strong" Her, i 2015,  fotofgraferet på sin gamle arbejdsplads - godskontoret - som godset, under skuet,  stillet til rådighed for foreningen.

Foreningens kasserer, Leif Rasmussen, blev fejret under 2014 skuet.


Ikke nok  med at Leif kunne fejre sin 80 års fødselsdag fr. d. 18 juli, dagen før skuet.


Oven i det kom nemlig at foreningen - og Leif - kunne fejre Leif's 50 års jubilæum som kasserer i foreningen.

Vi håber på mange år endnu!


Leif er fra i år, 2023, blevet afløst af unge friske kræfter. Malene Fredskov hedder Leif's afløser. Vi takker Leif for 59 år som kasserer for foreningen  -  og håber Malene holder (lige så) mange  år !


En hyggelig dag


Foreningen er fyldt af traditioner. en af dem var når information mm. til udstillerne skulle pakkkes hos tidligere, nu afdøde, mangeårige bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen og hustru i Hårby.

Den hjemmebagte kringle er uovertruffen ;-)))

På billledet ses Jørgen Nielsen, Lone Falck og Inge Lise Ulrich