Kørselsvejledning

Velkommen til       BRAHETOLLEBORGFORENINGENs      Hjemmeside


Næste skue: 20 JULI 2024

                                                             

                                                                      Skuet åbner kl. 9.00  og slutter kl. 16.00MENU

NY HJEMMESIDE


Vi gør opmærksom på, at denne hjemmeside >Brahetrolleborgforeningen. DK< i løbet af foråret bliver erstattet af en nyere, mere rummelig og lettere tilgængelig hjemmeside


www.Brahetrolleborgforeningen.com  GENERALFORSAMLING 2024Generalforsamlingen er fastsat til onsdag d. 20 marts. Indkaldelse herunder.Kontingent. 1 person kr. 200,-, familie kr. 300,- Bedes indbetalt senest 3 dage før generalforsamlingen.


Indmeldelsesblanketten som findes her, under indkaldelsen til generalforsamlingen, kan med fordel benyttes.

 


Provins TV gentager succesen fra 2022 med interessant video fra skuet 2023.                                         

  Se den på

  You Tube, under             Hesteracer på Brahetrolleborg-Skuet


 

 Se også indslaget om                         Hobby Horses, specialister i KÆPHESTE


                                                                                   Stor tak til Provins TV                Menu               

                  Du er her

Aflæsning


Disse to Frederiksborgheste er lige kommet ind på skuepladsen.


De kom ind gennem porten bag dem, som er porten ud til pladsen, hvor de blev læsset af. 

En repræsentant for Ordningsudvalget har  hjulper med at finde parkeringsplads til bil og trailer.


Inden de læssede af og kom ind på skuepladsen, havde de været henne ved billethuset og hente deres kuvert.

Vi ønsker alle en god dag

Skuet afholdes i gården og i parken på Brahetrolleborg Gods ved Korinth by.

ADR.: Reventlowsvej 1, 5600 Faaborg


Indkørsel for trailere mv. sker via den østlige indkørsel - altså fra "Kværndrup/Nyborg siden".

     

Kuvert afhentning.

Lige udenfor porten står der et Billethus.

Det er her du henter din kuvert med numre, katalog og indgangstegn (armbånd) Inden du læsser af.


Aflæsning foregår udenfor porten ind til gården. Her står  en repræsentant for Ordningsudvalget der kan rådgive dig om aflæsning og parkering.


Skuet åbnes 9.00. På dette tidspunkt skal alle heste, mønstrere og hjælpere være på plads og klar. Der er pres på aflæsning og parkering, så kom i god tid.

 


Parkering - Publikum

Se efter P-skiltene rundt om godset


Parkering er gratis