Kørselsvejledning                Menu               

                  Du er her

Aflæsning


Disse to Frederiksborgheste er lige kommet ind på skuepladsen.


De kom ind gennem porten bag dem, som er porten ud til pladsen, hvor de blev læsset af. 

En repræsentant for Ordningsudvalget har  hjulper med at finde parkeringsplads til bil og trailer.


Inden de læssede af og kom ind på skuepladsen, havde de været henne ved billethuset og hente deres kuvert.

Vi ønsker alle en god dag

Skuet afholdes i gården og i parken på Brahetrolleborg Gods ved Korinth by.

ADR.: Reventlowsvej 1, 5600 Faaborg


Indkørsel for trailere mv. sker via den østlige indkørsel - altså fra "Kværndrup/Nyborg siden".

     

Kuvert afhentning.

Lige udenfor porten står der et Billethus.

Det er her du henter din kuvert med numre, katalog og indgangstegn (armbånd) Inden du læsser af.


Aflæsning foregår udenfor porten ind til gården. Her står  en repræsentant for Ordningsudvalget der kan rådgive dig om aflæsning og parkering.


Skuet åbnes 9.00. På dette tidspunkt skal alle heste, mønstrere og hjælpere være på plads og klar. Der er pres på aflæsning og parkering, så kom i god tid.

 


Parkering - Publikum

Se efter P-skiltene rundt om godset


Parkering er gratis