Generalforsamling

Velkommen til       BRAHETOLLEBORGFORENINGENs      Hjemmeside


Næste skue: 20 JULI 2024

                                                             

                                                                      Skuet åbner kl. 9.00  og slutter kl. 16.00MENU

NY HJEMMESIDE


Vi gør opmærksom på, at denne hjemmeside >Brahetrolleborgforeningen. DK< i løbet af foråret bliver erstattet af en nyere, mere rummelig og lettere tilgængelig hjemmeside


www.Brahetrolleborgforeningen.com  GENERALFORSAMLING 2024Generalforsamlingen er fastsat til onsdag d. 20 marts. Indkaldelse herunder.Kontingent. 1 person kr. 200,-, familie kr. 300,- Bedes indbetalt senest 3 dage før generalforsamlingen.


Indmeldelsesblanketten som findes her, under indkaldelsen til generalforsamlingen, kan med fordel benyttes.

 


Provins TV gentager succesen fra 2022 med interessant video fra skuet 2023.                                         

  Se den på

  You Tube, under             Hesteracer på Brahetrolleborg-Skuet


 

 Se også indslaget om                         Hobby Horses, specialister i KÆPHESTE


                                                                                   Stor tak til Provins TV

Om Generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling er rammen om årets sociale begivenhed i foreningen, hvor medlemmer og bestyrelse mødes over en kop kaffe og ”en bi’ brø’” og i en afslappet stemning drøfter året der gik, og hvad der skal ske i året der kommer.

Aftenen krydres ind i mellem med spændende indslag fra hesteverdenen.

Afvikling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april.

Til ordinær generalforsamling indkalder bestyrelsen med 3 ugers varsel pr. e-mail og ved opslag på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen skal fremgå af mødeindkaldelsen.

Ekstrordinær generalforsamling afholdes, når formanden bestemmer det, eller når mindst 20 medlemmer

skriftligt til formanden fremsætter ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet.

Se mere, klik på >Love< se Generalforsamling


Referatet fra Generalforsamlingen 2023 findes nederst på denne side


Men først lidt nostalgi. 


Billederne er fra Generalforsamlngen 2018Sidste beretning

For 30. - og sidste gang - aflægger Inge Lise Ulrich formandens beretning.

Som det kan ses, var mange af foreningens trofaste medlemmer mødt op, og bidrog til en hyggelig aften, og fejringen af den afgående formand

Aftenens gæst


Aftenen sluttede med en spændende beretning om Brahetrolleborgs opståen og videre udvikling. Den Lokale pastor, Ole Buhl Nielsen forstod kunsten at gøre sit publikum nysgerrige - så  vi må håbe at vi næste år får resten af udviklingen og historien op til i dag.
I sin egenskab af næstformand holdt Niels Frovin en flot tale for den afgående formand, udnævnte hende som æresmedlem og overrakte blomster, æresplaquette og, selvfølgelig - en hest!


Den nyvalgtwe formand, Tina Kirkegaard Eriken, holdt sigbeskedent i baggrunden!

Et uadskilleligt makkerpar


Gennem 30 år har formanden og kasserer Leif Rasmussen arbejdet tæt sammen. Inge Lise fortsætter heldigvis med en del af sine nuværende opgaver for, som  hun sagde med et smil, hvad skal jeg ellers lave?!

Hun skal dog skynde sig, hvis hun skal indhente Leif's mere end 50 år som kasserer!i


Referat fra generalforsamlingen 2023